Onderzoek & verzamelingen

De culturele stichting Kulturstiftung Saksen-Anhalt is niet alleen verantwoordelijk voor het behoud en de administratie van de haar toevertrouwde monumenten, kunst- en cultuurgoederen. Veeleer horen bij haar statutaire opgaven ook de presentatie en de wetenschappelijke ontsluiting. Dit behelst onderzoek, collectie-management en de restitutie van onteigende kunstvoorwerpen, net als een omvangrijke bibliotheek op meerdere plaatsen, publicaties of de digitale registratie en publicatie van onze bestanden door middel van moderne databanken. Gerealiseerd worden deze uitdagingen zowel door eigen initiatief, alsook in samenwerking met competente partners. Of het gaat om de middeleeuwen, muziek of moderne kunst - het onderzoek en de collecties van de culturele stichting Kulturstiftung Saksen-Anhalt zijn net zo gevarieerd als haar monumenten.